Opýtajte sa nás

Naše služby poskytované formou on-line sú zamerané na riešenie konkrétnych daňových ako aj účtovných problémov najmä podnikateľov v zmysle predpisov platných v SR (mimo spotrebných daní). Predmetom našej poradne nie je platenie odvodov do zdravotnej poisťovne a sociálnej poisťovne.

V prípade záujmu o naše služby, prosím, uveďte konkrétne daňové alebo účtovné otázky. Po oboznámení sa s nimi (prípadne po vyžiadaní ďalších potrebných informácií) Vám najprv zašleme cenovú ponuku za vypracovanie odpovede a po jej akceptácií zašleme odpoveď vo formáte PDF v dohodnutom termíne (spravidla do 36-48 hodín).

UPOZORNENIE: Z kapacitných dôvodov nie je možné reagovať na každú otázku.