Daňová poradňa už do 24 hodín

  • Naše služby poskytované formou on-line sú zamerané na riešenie konkrétnych daňových ako aj účtovných problémov najmä podnikateľov v zmysle predpisov platných v SR, hlavne daň z príjmov fyzických osôb, daň z príjmov právnických osôb a daň z pridanej hodnoty (mimo spotrebných daní).
  • Vloženie otázky do formulára našej online daňovej poradne je zadarmo. Prosíme uviesť stručný opis situácie a konkrétnu daňovú alebo účtovnú otázku (príp. otázky).
  • Po odoslaní otázky v ďalšom kroku Vás budeme informovať o cene za vypracovanie odpovede, o lehote na jej vypracovanie (spravidla do 36-48 hodín od pripísania požadovanej sumy na náš účet), prípadne Vás požiadame aj o doplnenie potrebných informácií.
  • Naša odpoveď je zrozumiteľná, v prípade Vašich doplňujúcich otázok z dôvodu nejasnosti v stanovisku na pôvodnú otázku Vám odpovieme zdarma.
  • Z kapacitných dôvodov nie je možné odpovedať na každú otázku, o čom Vás podľa možnosti budeme informovať.
  • Predmetom našej daňovej poradne nie je platenie odvodov do zdravotnej poisťovne a sociálnej poisťovne.