Kontaktná adresa

Kancelária
Popradská 78,
040 11 Košice
Tel. číslo:0907 170 502
E-mail: drozd@danovy-poradca.sk
IČ DPH:SK1025846437
Osobné stretnutie prosíme dohodnúť vopred telefonicky v pracovných dňoch v čase od 8:00 - 16:00 hod.

Poradenstvo poskytujeme aj telefonicky po zaplatení príslušnej sumy na náš bežný účet č.: 261 173 2592 / 1100 (Tatra banka), IBAN: SK05 1100 0000 0026 1173 2592.